Wspólnota

Dopóki obdarzamy się wzajemnym szacunkiem, nasz świat jest dobrym miejscem do życia. Czy to jest idealizm? Być może.
Musimy ją odbudować. Stworzyć od nowa umowę społeczną, zwykłą ludzką solidarność. Słabszego z silniejszym. Bogatszego z uboższym.
Każdy z nas jest ważny i potrzebny: Łodzi i Polsce.

Europa

Dziesiątki lat pokoju, wyjątkowy okres w dziejach naszego kontynentu, zawdzięczamy Unii Europejskiej. Musimy o nią walczyć, nie możemy jej opuścić. To gwarancja spokojnego życia dla naszych dzieci i nas samych. To fundament dobrobytu.
Ta walka rozegra się w Parlamencie Europejskim. Potrzebni są w nim ludzie znający Europę, świadomi jej ważności, znający tajniki zakulisowych negocjacji. Odważni do szaleństwa w walce z falą populizmu i neofaszyzmu.

Stowarzyszenie Nowoczesna Łódź

Nie jest partią polityczną. Skupiamy ludzi świadomych wyzwań współczesności, chcących działać na korzyść Łodzi, Polski i Europy. Jesteśmy dumni z rozwoju naszego miasta. Chcemy, aby jego dorobek docierał do wszystkich mieszkańców.
Poza tym - po prostu się lubimy. To coraz rzadsza cecha, prawda? Możesz do nas dołączyć.

Zarząd Stowarzyszenia Nowoczesna Łódź

Przewodniczący Paweł Drążczyk, wiceprzewodnicząca mec. Agata Stacewicz i Józef Kociemski. Ich biografiami nie będziemy Cię na razie męczyć. Oczywiście jest nas nieco więcej. :-)
Za kilka dni znajdziesz w tym miejscu także dokumentację naszego stowarzyszenia - w tym cele strategiczne.