Gdzie złożyć wypełnione formularze?

Biuro Poselskie Krzysztofa Piątkowskiego, ul. Piotrkowska 67, Łódź
Wejście w bramie, po prawej stronie, pierwsze piętro, na wprost schodów
Czekamy na Was:
        w czwartek: od 10:00 do 18:00
        w piątek: od 10:00 do 18:00
        w sobotę: od 10:00 do 16:00
        w niedzielę: od 10:00 do 16:00 (ostateczny termin!)


Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje związane ze zbieraniem podpisów i kampanią wyborczą, wyślij do nas e-mail z takim życzeniem: biuro@nowoczesnalodz.pl (zapoznaj się z Polityką Prywatności RODO)

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Nowoczesna Łódź zostało zarejestrowane w lutym 2019 r. Według klasyfikacji akademickiej jest tzw. organizacją społeczeństwa obywatelskiego (CSO - Civic Society Organization). Podstawowa różnica pomiędzy CSA a znanymi szerzej NGO polega na niezależności tych pierwszych nie tylko od struktur rządowych ale również biznesu.
Do reprezentowania Stowarzyszenia Nowoczesna Łódź na zewnątrz upoważnieni są wyłącznie członkowie władz SNŁ. Założycielami organizacji i jednocześnie aktywnymi działaczami są m.in. Paweł Drążczyk, mec. Agata Stacewicz, Jerzy Friedrich, Maciej Jeziorowski i Adam Jarecki.
Stowarzyszenie wspiera słowem i czynem działania tzw. opozycji ulicznej. Było organizatorem i współorganizatorem akcji takich jak „Światełko dla sądów” z 3 września 2019 r., protestu przeciwko nominacji dr hab. Krystyny Pawłowicz i mgr Stanisława Piotrowicza na sędziów Trybunału Konstytucyjnego a w nocy z 12 na 13 grudnia wsparło łódzkich Młodych Demokratów w upamiętnieniu rocznicy wprowadzenia stanu wojennego pod Krzyżem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego przy kościele na ul. Sienkiewicza 38. Włącza się również w inne działania, m.in. walczy o pamięć o ofiarach systemów totalitarnych (skupiamy się na Pomniku Pękniętego Serca), promuje zdrowy tryb życia (wakacyjny cykl spotkań slow-joggingowych). W 2020 r. planuje nowe akcje: przeprowadzenie debat publicznych, związanych m.in. z historią Łodzi i ekologią oraz wspieranie działań samokształceniowych na rzecz kobiet.
Stowarzyszenie Nowoczesna Łódź jest podmiotem całkowicie niezależnym od partii .Nowoczesna i prosi o nie łączenie działalności tych dwóch organizacji.

Stowarzyszenie Nowoczesna Łódź - logo

Stowarzyszenie Nowoczesna Łódź

Nie jest partią polityczną. Skupiamy ludzi świadomych wyzwań współczesności, chcących działać na korzyść Łodzi, Polski i Europy. Jesteśmy dumni z rozwoju naszego miasta. Chcemy, aby jego dorobek docierał do wszystkich mieszkańców.
Poza tym - po prostu się lubimy. To coraz rzadsza cecha, prawda? Możesz do nas dołączyć.

Zarząd Stowarzyszenia Nowoczesna Łódź

Przewodniczący Paweł Drążczyk, wiceprzewodnicząca mec. Agata Stacewicz i Józef Kociemski.
Jeśli chcesz właczyć się w nasze działania, zapraszamy na naszą stronę na Facebooku lub do napisania e-maila.