Kim jest Paweł Drążczyk?

Paweł Drążczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Nowoczesna Łódź, ma 56 lat. Jest absolwentem I LO w Łodzi, ukończył studia na kierunku zarządzania w logistyce a następnie studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami, co pozwoliło na zdobycie ministerialnej licencji zarządcy. Zawodowo był związany z branżą motoryzacyjną (kierownik serwisów Toyoty i Škody), obecnie zajmuje się m.in. nieruchomościami, procedurami związanymi z regulacjami praw do gruntów, logistyką i funduszami unijnymi a ostatnio również szkoleniami.
Uznaje się za liberała, ale nie dogmatyka. Docenia i wspiera inicjatywy mające na celu odnowę umowy społecznej, której zamieranie doprowadziło jego zdaniem do nadmiernego pęknięcia polskiego społeczeństwa i eskalacji wrogości politycznej. Jest przekonany, że w życiu publicznym niezbędna jest praca zespołowa.
— Jeżeli nie odbudujemy, czy też wręcz nie stworzymy od nowa umowy społecznej, nie damy rady stworzyć silnego społeczeństwa liczącego się na niwie międzynarodowej – tłumaczył Drążczyk na jednym z otwartych spotkań. — Naszą przyszłością jest pogłębienie współpracy w ramach Unii Europejskiej, ponieważ w starciu tytanów takich jak USA i Chiny tylko jako silny i liczący się kraj UE możemy zadbać o interesy Polski i Polaków.
W latach 2016-2019 był członkiem Rady Krajowej partii .Nowoczesna oraz współkoordynatorem Rady Programowej łódzkich struktur. Współtworzył program samorządowy dla Łodzi, był koordynatorem regionalnym Sieci Eksperckiej Lepsza Polska. Z wszelkich pełnionych funkcji oraz przynależności w .Nowoczesnej zrezygnował w sierpniu 2019 r. Obecnie jest bezpartyjny.
Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Nowoczesna Łódź i jej pierwszym przewodniczącym. Gdy po zakończeniu wszystkich procedur uzyska mandat radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego, wstąpi do Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Nowoczesna Łódź zostało zarejestrowane w lutym 2019 r. Według klasyfikacji akademickiej jest tzw. organizacją społeczeństwa obywatelskiego (CSO - Civic Society Organization). Podstawowa różnica pomiędzy CSA a znanymi szerzej NGO polega na niezależności tych pierwszych nie tylko od struktur rządowych ale również biznesu.
Do reprezentowania Stowarzyszenia Nowoczesna Łódź na zewnątrz upoważnieni są wyłącznie członkowie władz SNŁ. Założycielami organizacji i jednocześnie aktywnymi działaczami są m.in. Paweł Drążczyk, mec. Agata Stacewicz, Jerzy Friedrich, Maciej Jeziorowski i Adam Jarecki.
Stowarzyszenie wspiera słowem i czynem działania tzw. opozycji ulicznej. Było organizatorem i współorganizatorem akcji takich jak „Światełko dla sądów” z 3 września 2019 r., protestu przeciwko nominacji dr hab. Krystyny Pawłowicz i mgr Stanisława Piotrowicza na sędziów Trybunału Konstytucyjnego a w nocy z 12 na 13 grudnia wspiera łódzkich Młodych Demokratów w upamiętnieniu rocznicy wprowadzenia stanu wojennego pod Krzyżem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego przy kościele na ul. Sienkiewicza 38. Włącza się również w inne działania, m.in. walczy o pamięć o ofiarach systemów totalitarnych (spotkanie 2 listopada 2019 r. pod Pomnikiem Pękniętego Serca), promuje zdrowy tryb życia (wakacyjny cykl spotkań slow-joggingowych). W 2020 r. planuje nowe akcje: przeprowadzenie debat publicznych, związanych m.in. z historią Łodzi i ekologią oraz wspieranie działań samokształceniowych na rzecz kobiet.
Stowarzyszenie Nowoczesna Łódź jest podmiotem całkowicie niezależnym od partii .Nowoczesna i prosi o nie łączenie działalności tych dwóch organizacji.

Stowarzyszenie Nowoczesna Łódź - logo

Stowarzyszenie Nowoczesna Łódź

Nie jest partią polityczną. Skupiamy ludzi świadomych wyzwań współczesności, chcących działać na korzyść Łodzi, Polski i Europy. Jesteśmy dumni z rozwoju naszego miasta. Chcemy, aby jego dorobek docierał do wszystkich mieszkańców.
Poza tym - po prostu się lubimy. To coraz rzadsza cecha, prawda? Możesz do nas dołączyć.

Zarząd Stowarzyszenia Nowoczesna Łódź

Przewodniczący Paweł Drążczyk, wiceprzewodnicząca mec. Agata Stacewicz i Józef Kociemski.
Jeśli chcesz właczyć się w nasze działania, zapraszamy na naszą stronę na Facebooku lub do napisania e-maila.