Twoje dane osobowe (RODO)

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018 r. poniżej informujemy o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Tylko te, które sam(a) nam przekazałeś(aś). Jeżeli napisałeś(aś) do nas e-mail, będziemy przetwarzali Twój adres nadawcy oraz Twoje imię i nazwisko - odpisując na wiadomość. Następnie możemy napisać do Ciebie później.
Jeżeli przysłałeś(aś) nam klasyczny list, będziemy również przetwarzać Twój adres pocztowy (na jakiś musimy odpisać, prawda?).
Jeżeli wyraziłeś(aś) zgodę na otrzymywanie naszego biuletynu (newslettera), będziemy Ci go wysyłać do odwołania. Aby z niego zrezygnować, wystarczy do nas napisać (z adresu na który dostajesz biuletyn), że z niego rezygnujesz.

Czego nie robimy?
Nie kupujemy baz danych z danymi osobowymi.
Nie stosujemy robotów wyszukiwawczych i skanningowych w Internecie.
Nie stosujemy profilowania algorytmicznego (ale np. Facebook już może to robić - korzystając z naszego fanpage'a jako zalogowany użytkownik zaakceptowałeś(aś) zasady na portalu Facebook - my nie mamy na to wpływu).

Kto przetwarza Twoje dane?
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Nowoczesna Łódź, mieszczące się w Łodzi przy ul. Narutowicza 107 m. 5b.

Jak długo przetwarzamy dane?
Do odwołania. Wystarczy wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej formie, zrealizujemy to polecenie bez zbędnej zwłoki - o ile informacja o tym do nas dotrze poprawnie.
Twoje dane mogą być również przetwarzane przez organy administracji publicznej (np. policja, sądy, Państwowa Komisja Wyborcza oraz jej agendy) lub samorządowej na podstawie odrębnych przepisów prawa. Dane są również przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia nakazanej prawem księgowości finansowej.

Partnerzy technologiczni
W związku z usługami, jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Stowarzyszenia Nowoczesna Łódź mogą one uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, ale tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmioty te to: Google/Alphabet (system statystyk oglądalności naszego portalu internetowego Google Analytics oraz konta pocztowe na serwerze Gmail.com), hostingodawca (napisany do nas e-mail jest przechowywany na serwerze poczty e-mail - aktualnie jest to Kylos Sp. z o. o., ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź), Poczta Polska (jeżeli wyślesz do nas kartkę lub list, pocztowcy przetwarzają dane nadawcy w razie niedostarczalności listu). Jeżeli korzystasz z naszego fanpage'a na Facebooku, Twoje dane są przetwarzane przez ten portal społecznościowy (na podstawie odrębnej zgody, którą wyrażono zakładając tam konto). Analogicznie dotyczy to obserwacji naszych kont na Twitterze oraz Instagramie.
Informacje związane z marketingiem politycznym są przesyłane tylko przez Stowarzyszenie Nowoczesna Łódź. Nie udostępniamy baz do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Jakie masz prawa?
Masz prawo do uzyskania informacji o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz kopię Twoich danych osobowych.
Masz prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (do czasu rozpatrzenia sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych lub w związku z dochodzeniem roszczeń).
Masz prawo do żądania przekazania Twoich danych, które od Ciebie otrzymaliśmy w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, a także jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, przekazania ich innemu administratorowi.
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez Stowarzyszenie Nowoczesna Łódź Twoich danych narusza Twoje prawa, prosimy o kontakt. Rzecz jasna przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).

Jak można się z nami skontaktować?
Jeśli macie Państwo jakieś uwagi lub pytania, zawsze możecie do nas napisać e-mail: biuro@nowoczesnalodz.pl, wysłać klasyczny list lub napisać wiadomość prywatną na portalu Facebook.

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Nowoczesna Łódź zostało zarejestrowane w lutym 2019 r. Według klasyfikacji akademickiej jest tzw. organizacją społeczeństwa obywatelskiego (CSO - Civic Society Organization). Podstawowa różnica pomiędzy CSA a znanymi szerzej NGO polega na niezależności tych pierwszych nie tylko od struktur rządowych ale również biznesu.
Do reprezentowania Stowarzyszenia Nowoczesna Łódź na zewnątrz upoważnieni są wyłącznie członkowie władz SNŁ. Założycielami organizacji i jednocześnie aktywnymi działaczami są m.in. Paweł Drążczyk, mec. Agata Stacewicz, Jerzy Friedrich, Maciej Jeziorowski i Adam Jarecki.
Stowarzyszenie wspiera słowem i czynem działania tzw. opozycji ulicznej. Było organizatorem i współorganizatorem akcji takich jak „Światełko dla sądów”, protestu przeciwko nominacji dr hab. Krystyny Pawłowicz i mgr Stanisława Piotrowicza na sędziów Trybunału Konstytucyjnego a w nocy z 12 na 13 grudnia wsparło łódzkich Młodych Demokratów w upamiętnieniu rocznicy wprowadzenia stanu wojennego pod Krzyżem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego przy kościele na ul. Sienkiewicza 38. Włącza się również w inne działania, m.in. walczy o pamięć o ofiarach systemów totalitarnych (tzw. Pomnik Pękniętego Serca), promuje zdrowy tryb życia (wakacyjny cykl spotkań slow-joggingowych).
Stowarzyszenie Nowoczesna Łódź jest podmiotem całkowicie niezależnym od partii .Nowoczesna i prosi o nie łączenie działalności tych dwóch organizacji.

Stowarzyszenie Nowoczesna Łódź - logo

Stowarzyszenie Nowoczesna Łódź

Nie jest partią polityczną. Skupiamy ludzi świadomych wyzwań współczesności, chcących działać na korzyść Łodzi, Polski i Europy. Jesteśmy dumni z rozwoju naszego miasta. Chcemy, aby jego dorobek docierał do wszystkich mieszkańców.
Poza tym - po prostu się lubimy. To coraz rzadsza cecha, prawda? Możesz do nas dołączyć.

Zarząd Stowarzyszenia Nowoczesna Łódź

Przewodniczący Paweł Drążczyk, wiceprzewodnicząca mec. Agata Stacewicz i Józef Kociemski.
Jeśli chcesz właczyć się w nasze działania, zapraszamy na naszą stronę na Facebooku lub do napisania e-maila.